(Affiliate) Disclaimer

KeuzeHelper.nl is zorgvuldig bij het verzamelen, invoeren en analyseren van gegevens op haar website. Desondanks kunnen er door foutieve informatie, technische storingen en/of andere oorzaken fouten ontstaan op de website dan wel bij de getoonde informatie.

KeuzeHelper.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door KeuzeHelper.nl of door u aan KeuzeHelper.nl middels de website KeuzeHelper.nl of anderszins langs elektronische weg.

Het gebruik van KeuzeHelper.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via KeuzeHelper.nl is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid. KeuzeHelper.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of idee├źn verstrekt door of namens KeuzeHelper.nl via deze website KeuzeHelper.nl. KeuzeHelper.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

KeuzeHelper.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Affiliate disclaimer

Keuzehelper is een deelnemer aan de partnerprogramma's van Bol.com B.V., Media Markt-Saturn Holding Nederland B.V. en Coolblue B.V. Dit zijn advertentieprogramma's welke zijn ontworpen om sites een middel te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar Bol.com, MediaMarkt.nl en CoolBlue.nl.

Alle merken, beelden en logo's op deze website zijn eigendom van deze respectievelijke eigenaren of hun dochterondernemingen.

 

 

 

Scroll Up