Is het verstandig om water opnieuw te koken?

Is het verstandig om water opnieuw te koken?Vaak wordt er gesteld dat het opnieuw koken van water risico’s voor de gezondheid zou inhouden en de kans op ernstige ziektes zou verhogen. Deze negatieve effecten voor de gezondheid zouden ontstaan doordat de samenstelling van water wijzigt wanneer het gekookt wordt.

Het opnieuw koken van water is wanneer je water kookt, het laat afkoelen en daarna opnieuw kookt. Wanneer je gepurifieerd water gebruikt, is er echter geen probleem wanneer je het water opnieuw kookt. Gewoon water bevat, in tegenstelling tot gepurifieerd water, mineralen en chemische stoffen.

Wanneer je water opnieuw kookt, kunnen stoffen zoals arseen, nitraten en fluoride geconcentreerder worden. Deze chemische stoffen zijn giftig en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid wanneer deze in geconcentreerde vorm worden genuttigd.

Arseen

De zeer gevaarlijke chemische stof arseen, die in geringe mate voorkomt in drink- en grondwater, heeft tal van negatieve effecten voor de gezondheid wanneer deze in grote mate wordt ingenomen. Arseen is een geurloze chemische stof die moeilijk te detecteren valt. Een overmatige blootstelling aan arseen kan leiden tot arseenvergiftiging wat uiterst negatieve gevolgen heeft voor de huid, de lever, de longen en de nieren.

Wel is het zo dat arseen slechts in dergelijke kleine mate voorkomt in drinkwater zodanig dat de negatieve gevolgen voor de gezondheid verwaarloosbaar zijn. Bij het opnieuw koken van water neemt de hoeveelheid arseen wel toe, maar deze toegenomen hoeveelheid blijft echter miniem zodat het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid met zich meebrengt.

Nitraten

Nitraten, een andere chemische stof die voorkomt in drinkwater, kan bij hoge temperaturen nitriet vormen dat door de eiwitten in het menselijk lichaam nitrosamines kan vormen. Nitrosamines zijn organische verbindingen die kankerverwekkend zijn. Het is echter wel zo dat het ontstaan van nitrosamines in water ook vereist dat er andere giftige stoffen in het water aanwezig zijn. De kans op het ontstaan van dergelijke nitrosamines is dan ook miniem, tenzij het water al sterk vervuild was.

Fluoride

Fluoride is een chemische stof die op veel plaatsen toegevoegd wordt aan water om cariës of tandbederf te voorkomen. Een te hoge inname van fluoride kan leiden tot neurologische problemen en cognitieve vertragingen bij kinderen. De negatieve gevolgen van fluoride zijn omstreden en er bestaat veel discussie over in medische en wetenschappelijke kringen.

Gezonde mineralen

Niet alleen giftige stoffen zoals arseen, nitraten en fluoride, maar ook gezonde mineralen die natuurlijk voorkomen in water kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid wanneer deze in geconcentreerde vorm voorkomen. Bijvoorbeeld een teveel aan calciumzout, een stof die natuurlijk voorkomt in drinkwater en mineraalwater, kan leiden tot nierstenen, galstenen, verharding van de slagaderen en artritis.

Hoewel het proces van koken, laten afkoelen en opnieuw koken van water de concentratie van de chemische stoffen die voorkomen in drinkwater doet stijgen, blijven deze concentraties echter verwaarloosbaar. Dat wil zeggen dat giftige stoffen – zoals de hierboven beschreven stoffen arseen, nitraten en fluoride – en gezonde mineralen weliswaar toenemen bij het opnieuw koken van water, maar telkens proportioneel gering zodat deze geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Met andere woorden, hoewel het opnieuw koken van water de concentratie van de al aanwezige chemische stoffen doet toenemen, houdt dit geen extra risico voor de gezondheid in.

In principe kan het dus geen kwaad als water 2x kookt, maar als je er zeker van wilt zijn dat alles veilig is is het misschien een idee om een nieuwe waterkoker aan te schaffen. 

Scroll Up